Fördröjd behandling av buksmärtor vid graviditet

Under sommaren 2020 kom en kvinna i 35-årsåldern in till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö på grund av buksmärtor. Kvinnan var gravid i vecka åtta och vid undersökning noterades en generell ömhet i hela buken och ganska hård avföring i ändtarmen. Eftersom tillståndet förbättrades av laxermedel tolkades det som förstoppning varpå kvinnan fick gå hem.

När patienten var på ultraljudsundersökning några dagar senare upptäcktes extrauterin graviditet, som innebär att embryot fått fäste utanför livmodern. Kvinnan opererades då akut och händelsen anmäls som risk för allvarlig vårdskada.

Orsak till händelsen bedöms ha varit bristande rutiner för handläggning av gravida och fertila kvinnor med buksmärtor. Verksamheten har reviderat rutinerna för att minska risken för liknande händelser.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001277