Fördröjd behandling av andnöd

I oktober 2020 vårdades en kvinna i 60-årsåldern, med kronisk lungsjukdom och lungcancer, på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Kvinnan hade genomgått operation av kotmetastaser och en natt fick hon allt svårare att andas, trots behandling med både syrgas och läkemedel.

Patienten hann få svår andnöd innan hon flyttades över till intensivvårdsbehandling.

Orsaken till att det dröjde innan patienten fick intensivvårdsbehandling bedöms bland annat ha varit bristande kommunikation och bristande uppföljning av vitala funktioner. Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000978