Fördröjd behandling av andningssvikt

I augusti 2020 kom en man i 45-årsåldern in akut till Skånes universitetssjukhus i Malmö efter en olycka. Mannen hade flera frakturer som han opererades för. Efter operationerna fick patienten feber och frossa, och hans tillstånd försämrades med bland annat sjunkande syremättnad och blodtryck.

Behandling med antibiotika påbörjades och vidare utredning med röntgen av buk och bröstkorg planerades. När patientens tillstånd försämrades ytterligare, med bland annat andningssvikt, uppstod en fördröjning innan han flyttades över till en högre vårdnivå. Andningssvikten krävde senare intensivvård efter vilken patienten förbättrades och kunde skrivas ut till rehabiliteringsavdelning.

Den fördröjda behandlingen av andningssvikten innebar risk för allvarlig vårdskada och orsaken bedöms bland annat ha varit brister i stöd och handledning av yngre läkare. Som åtgärd ser verksamheten över introduktionsprogram och handledning.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000510