Fördröjd behandling av andningssvikt

En kvinna i 85-årsåldern med hjärt-kärlsjukdom och cancer genomgick i augusti 2019 en lårbensamputation på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Patienten återhämtade sig bra efter operationen men i samband med utskrivning till boendet missade man att hon hade försämrats med feber och andningsbesvär. Läkare tillkallades akut och patienten behandlades för sitt tillstånd.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom det fanns risk för allvarlig vårdskada. Bedömningen är att orsaken var relaterad till rutiner i samband med utskrivning.

Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2020-KMSUS000395