För hög dos antibiotika till barn

En tvåårig pojke kom till en vårdcentral i östra Skåne med diarré. Utredningen visade att pojken hade en tarmparasit i avföringen.

Läkaren kontaktade infektionsspecialist som rekommenderade behandling med antibiotika av en sort som inte brukar användas till barn i primärvården. På grund av missförstånd ordinerade vårdcentralens läkare en tre gånger för hög dos av läkemedlet. Pojken fick inga skador av den för höga dosen.

Vid ordination av läkemedel är det alltid viktigt med kontroll att doseringen är rätt i förhållande till patientens ålder och vikt. Allra viktigast är det vid ordination av läkemedel till barn.

På vårdcentralen har åtgärder för att minska risken att liknande händelser upprepas gåtts igenom, bland annat genom ökad uppmärksamhet på läkemedel som inte hanteras dagligen.

Diarienummer: 2020-KMKRYH000077