Följde inte rutiner kring bevakning av vikt och vätska

I juli 2020 vårdades en multisjuk kvinna i 85-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Kvinnan fick vård för uttorkning och näringsbrist och när hennes allmäntillstånd verkade bättre skrevs hon ut.

Senare samma dag behövde kvinnan åter läggas in på sjukhuset och efter en tids vård avled hon.

Det bedöms tveksamt om annan behandling hade kunnat förändra prognosen för den multisjuka kvinnan, men det fanns brister i hur verksamheten följde rutinerna kring bevakning av vikt och vätskebalans. Detta kan ha bidragit till kvinnans sjukdomsförlopp och händelsen anmäls enligt lex Maria. För att minska risken för liknande händelser förtydligar verksamheten de berörda rutinerna.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001195