Fick försenad sepsisdiagnos

En patient fick försenad sepsisdiagnos. Under ambulansfärd försämras patienten snabbt utan att man exempelvis vidtar medicinska åtgärder. Patienten återhämtar sig från blodförgiftningen, sepis, men avlider senare i grundsjukdom.

En äldre person med bakomliggande blodsjukdom insjuknar med frossa och feber och ambulans tillkallas. Då ambulansen anländer har patienten hög feber, men är i övrigt opåverkad och man kör till akuten utan högsta prioritet.

På vägen försämras patienten snabbt utan att man vidtar medicinska åtgärder, höjer prioriteringen eller informerar akutmottagningen. Då man anländer är patienten gravt påverkad av svår blodförgiftning och omedelbara åtgärder vidtas. Patienten återhämtar sig från blodförgiftningen, men avlider senare i sin grundsjukdom.
Verksamheten har vidtagit åtgärder för att denna situation inte ska upprepas.

Diarienummer 2020-KMKRYH000236 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter