Fick fel läkemedel i sitt dropp

En äldre man fick under ett vårdtillfälle på Centralsjukhuset i Kristianstad fel läkemedelstillsats i sitt dropp.

När detta upptäcktes avslutades droppet och han fick rätt dropp. Läkare tillkallades och nya prover togs. Mannen påverkades inte men utsattes för en risk.

Om förväxlingen inte upptäckts kunde i värsta fall mannens lätt sänkta kaliumvärde sjunkit ytterligare, vilket kunde ha resulterat i hjärtrytmrubbningar.

Ett möte om händelsen och om möjliga motåtgärder har hållits med läkemedelsansvariga sjuksköterskor i Hässleholm och Kristianstad. En åtgärdsplan håller på att utarbetas för att minimera risken för läkemedelsförväxlingar.

Diarienummer:2020-KM001616