Felaktiga provsvar ledde till smittorisk för patienter

I början av januari i år fick tre medarbetare inom kommunal verksamhet felaktiga svar på sina prov för covid-19. Det ledde till att patienter utsattes för smittorisk.

Misstaget skedde i samband med hanteringen av svar på covid-19-tester som hade tagits vid personalprovtagningen vid Hässleholms sjukhus. Provsvaren blev felaktigt journalförda, vilket upptäcktes först dagen efter.

De tre personerna som hade testats fick först svar om att deras prov utföll negativt och de återgick då till arbetet. Efter några timmars arbete fick de samtal från provtagningspersonalen att deras provresultat kunde vara fel och de gick omedelbart hem. Senare på eftermiddagen fick samtliga medarbetare sina korrekta provresultat. Det visade sig då att en av medarbetarna var positiv för covid-19, övriga var negativa.

Efter händelsen har verksamheten vidtagit flera åtgärder för att liknande inte ska inträffa igen. Bland annat har man skapat en skriftlig rutin för handläggning av felaktigt journalförda provsvar.

Diarienummer: 2021-KM001018