Felaktig injektion av lokalbedövningsmedel

I augusti 2020 opererades en kvinna i 75-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Efter operationen ordinerades lokalbedövning, men av misstag gavs denna i central venkateter istället för via sårkateter som var avsett.

Patienten fick inga men av det inträffade men en intravenös injektion av läkemedel som är avsett för lokalt bruk riskerar att ge allvarlig vårdskada. Orsak till händelsen var stress och otydlig beskrivning av ordinationssätt i journalen. Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta för att minska risken för liknande händelser framöver.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001024