Felaktig handläggning av infektion i finger

En kvinna i 20-årsåldern blev opererad för en senskada i tummen.

Efter en vecka blev fingret rött och svullet och kvinnan sökte akut på en kvälls- och helgmottagning i nordvästra Skåne där hon ordinerades antibiotika mot infektion. Två dagar senare sökte hon med kraftig försämring, blev inlagd och akut opererad på grund av en djup infektion i tummen.

Vid post-operativ sårinfektion i händer och fingrar ska ortoped konsulteras akut eftersom risken för djupt engagemang och spridning i vävnaderna är betydande och därmed risk för bestående men.

Diarienummer: 2020-KM000377