Fel sida av ryggen opererades

En kvinna i 35-årsåldern opererades i oktober 2021 på Skånes universitetssjukhus i Malmö för diskbråck. Kirurgin skulle utföras på vänster ryggsida men av misstag opererades höger sida. När detta upptäcktes utfördes operationen på rätt sida.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då den bedöms ha varit undvikbar. Orsak till händelsen var relaterad till rutiner för sidomärkning vid ryggkirurgi där diagnosen enbart gäller ena sidan av ryggen. För att minska risken för upprepning ändras dessa rutiner och sidomärkning införs även vid ryggkirurgi.

2021-ANMSUS001045