Fel reagens vid provtagning med risk för felaktiga svar

Vid analys för covid-19 provtagning användes fel reagens.

Felet upptäcktes och patienterna lämnade nytt prov. Händelsen innebar risk för smittspridning för patienter som fått falskt negativt svar.

Ingen vårdskada har skett och inte heller någon känd smittspridning.
Rutiner ändrades direkt för att hindra liknande händelser framöver. En analys av händelsen görs för att förhindra liknande händelser i framtiden. Händelsen anmäls enligt Lex Maria.

Diarienummer 2020-KM00403