Fel läkemedel ordinerades i system

En man i 75-årsåldern kom till akutmottagningen Sus Lund med feber och misstänkt urinvägsinfektion. Beslut togs att mannen ska läggas in. Vid inskrivning ordineras mannen två felaktiga läkemedel i ett system. Under sin vistelse på sjukhuset utdelas dock rätt läkemedel då uppgifterna hämtades från ett annat system.

När mannen skrivs ut till korttidsboende upptäcker sjuksköterskan på boendet att läkemedlen i de två olika systemen inte stämmer överens. Felet åtgärdas omgående och patienten drabbas inte av någon vårdskada, men då det förelegat risk för allvarlig vårdskada om fel läkemedel givits anmäls händelsen enligt lex Maria.

Orsaken till händelsen bedöms vara hög arbetsbelastning och vårdplatsbrist. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000609