Fallskada under vårdtiden

I augusti 2020 kom en kvinna i 90-årsåldern in till Skånes universitetssjukhus med frakturer i armen som uppkommit efter ett fall. Patienten gipsades och fick stanna kvar på sjukhuset. Vid ankomst hade hon uppträtt förvirrat och det framkom att en demensutredning var påbörjad.

Under vårdtiden planerades en röntgenundersökning av buken och patienten transporterades till röntgenavdelningen i en säng med grindar. Medan hon väntade på att undersökningen skulle starta klättrade hon över sänggrindarna och föll till golvet, vilket orsakade nya frakturer i lårben och överarm.

Händelsen anmäls som en allvarlig vårdskada som krävde ytterligare operation och förlängd vårdtid och rehabilitering. Bedömningen är att händelsen hade kunnat undvikas om personal hade följt med till röntgenundersökningen och haft patienten under uppsikt under väntetiden.

Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000080