En äldre kvinna vårdades mycket länge utan tillfredsställande kontroller

En kvinna i 70-årsåldern sökte akuten på CSK med symtom som tydde  på blödning från mag-tarmkanalen.

Man misstänkte också covid-19 men detta kunde inte bekräftas. Blödningen behandlades utan operation i två veckor. Till slut valde man att operera och fann att minst halva tjocktarmen var inflammerad och fick opereras bort.

Under vårdtiden följdes inte patientens viktigaste kroppsfunktioner (NEWS) på ett adekvat sätt och hon flyttades till olika avdelningar flera gånger. Hon vårdades också på intensivvårdsavdelningen. Den sammanlagda vårdtiden blev 43 dagar.

Det kan inte uteslutas att handläggningen av patienten ledde till att hon fick ett väsentligt ökat vårdbehov. Sjukhuset har antagit som ett av sina viktigaste mål att förbättra följsamheten till NEWS-rutinerna.

Diarienummer: 2021-KM000206