Driftstörning i telefontjänster

I november 2020 skedde driftstörningar i Skånes universitetssjukhus telefoni. Tre gånger under månaden blev det driftstörningar på grund av olika tekniska orsaker.

Vid samtliga tillfällen fungerade larmreservtelefonin, men det blev driftstörning i sjukhusets verksamheter vilket gjorde att omfattande åtgärder fick vidtas för att undvika påverkan på patientsäkerheten. Ingen patient drabbades av vårdskada till följd av händelserna.

Under driftstörningarna framkom vissa brister när det gäller kommunikation om störningarna samt kännedom hos vårdpersonalen om rutiner för reservtelefonin.

Åtgärder har gjorts kring de tekniska delarna som orsakade driftstörningarna. Även utbildning- och kommunikationsinsatser görs för att uppmärksamma rutinerna kring reservtelefonin.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001072