Driftstörning i bildhanteringssystem

Det fanns brister i hanteringen av den tillfälliga driftstörning som drabbade Region Skånes bildhanteringssystem i augusti 2019. Bristerna gällde bland annat de befintliga reservrutinerna.

Risken för allvarlig vårdskada bedöms ha varit störst för patienter inom neurokirurgin.

De befintliga reservrutinerna kompletteras nu, och verksamheten vidtar även åtgärder för att säkra kommunikationen i samband med en driftstörning.

Diarienummer: 2020-KMSUS000132