Drabbades av allvarlig läkemedelsallergi

I samband med att en kvinna sökte vård i Helsingborg för ett akut sjukdomstillstånd drabbades hon av en allvarlig läkemedelsreaktion på grund av allergi.

Kvinnans allergi var känd men inte dokumenterad i journalen enligt gällande riktlinjer. Dagens journalföring har brister när det gäller att dokumentera och uppmärksamma allvarliga läkemedelsallergier.

Det befintliga journalsystemet har förbättrats avseende dokumentering av läkemedelsallergier.

Ett utbildningsmaterial har tagits fram. Region Skåne kommer inom en snar framtid att få ett gemensamt journalsystem för alla användare.

Diarienummer: 2019-KMKRYH001789