Dog i en svår mjukdelsinfektion med blodförgiftning

En man i 70-årsåldern som bodde på ett särskilt boende hade besök av läkare från sin vårdcentral i mellersta Skåne.

Mannen hade då haft feber, svullnad, rodnad och smärta i det högra låret sedan föregående natt. Läkaren bedömde att det rörde sig om en inflammation och blodpropp i ett ytligt kärl och ordinerade antiinflammatorisk medicin. Det fanns ingen ordination för uppföljning. Mannens tillstånd försämrades under kommande natt och morgon. Han skickas då akut till sjukhus och avled samma dag i blodförgiftning på grund av en allvarlig mjukdelsinfektion.

Dödsfallet kan ha varit undvikbart om tillståndet följts upp och infektionen diagnosticerats och behandlats tidigare i förloppet.

Vårdcentralen har genomfört en utredning och upprättat en handlingsplan för att minska risken att något liknande händer igen.

Diarienummer: 2022-KM000028