Diagnos av tjocktarmscancer fördröjdes

En man i 70-årsåldern sökte sin vårdcentral i östra Skåne i januari 2020.

Blodbristutredning visade blod i avföringen vilket normalt skulle leda till en remiss för coloskopiundersökning på Centralsjukhuset i Kristianstad. Den bedömdes under coronapandemin dock kunna vänta. Detta innebar att en uppföljning  inte blev gjord och en ny remiss inte utfärdades. Mannen sökte återigen sommaren 2021 och efter utredning konstaterades en tumör i tjocktarmen som nu är bortopererad. Diagnosen blev fördröjd drygt 16 månader.

Efter händelsen har verksamheten  gjort en orsaksutredning och tagit fram en handlingsplan för att en liknande  inte ska ske igen.

Diarienummer: 2021-KM000787