Diagnos prostatacancer försenades

En man i 60-årsåldern sökte sin vårdcentral i Malmö för besvär med klåda. Vid besöket nämnde han att han även hade besvär från urinvägarna.

Ett PSA-prov togs men ingen undersökning gjordes. Läkaren missade att bedöma, signera och följa upp PSA-svaret som var förhöjt.

Ett år senare sökte mannen åter för fortsatta besvär från urinvägarna. Utredningen visade ytterligare förhöjt PSA-värde och prostatacancer. Mannen har nu fått behandling för sin cancer.

Cancerdiagnosen har försenats vilket innebär allvarlig vårdskada.Efter händelsen har vårdcentralen vidtagit åtgärder för att minska risken att liknande händelser upprepas. Läkare påminns om att kontrollera och signera provsvar samt meddela patienten resultat. Rutin skrivs för provsvarshantering när hyrläkare slutar och efterföljande läkare tar över. Det innebär bland annat att ny läkare får tillgång till tidigare läkares provsvar i journalsystemet för kontroll och signering. Nya läkare får vid start en timmes genomgång kring dessa rutiner.

Diarienummer: 2020-KM001230