Diagnos instabil kärlkramp fördröjdes

En man i 60- årsåldern sökte sin vårdcentral i sydvästra Skåne. Han hade återkommande tryck i bröstet som strålade ut mot nacke och rygg.

På vårdcentralen togs ett EKG som visade tecken på kärlkramp. Mannen skickades hem med uppmaningen att återkomma om han inte blev bättre .

Tre dagar senare sökte han till akutmottagningen och där konstaterade man att han hade en liten hjärtinfarkt samt hjärtsvikt.

Patienter med bröstsmärta och förändringar på EKG ska skickas akut till akutmottagningen för utredning och behandling. I detta fall utvecklade mannen en hjärtinfarkt med hjärtsvikt som hade kunnat undvikas. Det utgör därmed en allvarlig vårdskada.

Verksamheten har utrett händelsen med en orsaksanalys och tagit fram en handlingsplan för att liknande inte ska ske igen.

Diarienummer: 2022-KM000424