Diagnos hudcancer fördröjdes

En medelålders kvinna ringde sin vårdcentral i nordöstra Skåne på grund av en hudförändring som uppkommit på kort tid.

Sjuksköterskan bad bokningsansvarig boka en tid för besök. Sex veckor senare återkom kvinnan och ville ha en tid eftersom förändringen hade börjat klia. Sjuksköterskan uppgraderade bokningen till högprioritet. Efter ytterligare sex veckor hörde kvinnan åter av sig och fick strax därefter tid till läkare. Förändringen togs bort och visade sig vara malignt melanom.

En nytillkommen hudförändring ska alltid bedömas snarast då risk för hudcancer kan vara orsaken. I detta ärende blev det en fördröjning.

Efter händelsen har vårdcentralen har gjort en orsaksutredning med en handlingsplan för att en liknande inte ska ske igen.

Diarienummer: 2021-KM000780