Diagnos av tarmcancer försenades

En kvinna i 40-årsåldern sökte en vårdcentral i nordvästra Skåne för ont i brösten och andfåddhet.

Man fann lågt järn- och blodvärde och påbörjade en utredning med bland annat avföringsprov, där ett av dessa innehöll blod. Men någon vidare utredning gjordes inte förrän tre månader senare då kvinnan hade fått diarré och svart avföring. Vårdcentralen remitterade då för koloskopi och hon fick tid sex veckor senare. Undersökningen visade på cancer i ändtarmen.

Diagnosen försenades på grund av att avföringsprovet inte ledde till utredning direkt. Kvinnan borde vid nästa kontakt ha remitterats enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) tarmcancer för snabb utredning.

Vårdcentralen har sett över sina rutiner vad gäller signering av provsvar när läkare slutar sin tjänst samt aktualiserat remissrutiner SVF.

Diarienummer: KMKRYH001267