Diagnos av spridd ändtarmscancer fördröjdes

En gravid kvinna i 40-årsåldern kontaktade sin vårdcentral i västra Skåne med ändtarmsbesvär.

Eftersom hon inte talade svenska gick kontakten via hennes make. Kvinnan ville ha tid till läkare för sina besvär men vårdcentralen gav henne i stället egenvårdsråd då man misstänkte att det rörde sig om hemorrojder. Via maken hade hon upprepade telefonkontakter med vårdcentralen men bokades till läkare först efter tre månader. Då framkom det att besvären funnits under nästan ett år och att det funnits blod i avföringen. På vårdcentralen misstänkte man att kvinnan hade en spricka i ändtarmsöppningen. Man inledde behandling och uppföljning planerades. Men kvinnan fick så svåra smärtor att man var tvungen att skicka akutremiss till sjukhuset. Där ställde man diagnosen ändtarmscancer med spridning till lever och lymfkörtlar.

Orsaken till händelsen bedöms vara språksvårigheter i telefon med andrahandsuppgifter från maken. Hemorrojdbesvär är vanligt under graviditet och kvinnan uppgav att hon haft detta tidigare. Diagnosen var dock inte satt på vårdcentralen och ändtarmsbesvär med blod i avföring ska utredas för misstanke om cancersjukdom. Vårdcentralen borde omgående ha bokat in kvinnan för undersökning hos läkare.

Händelsen har gåtts igenom med vårdcentralen medarbetare. Vikten av att använda tolk och att få direktanamnes från patient har poängterats liksom att patienter alltid ska bokas till läkare vid nytillkomna allvarliga symtom som blod i avföringen. Vid återkommande telefonkontakter bör patienten bokas in för bedömning på vårdcentralen.