Diagnos av prostatacancer fördröjdes

En man i 70- årsåldern hade årligen följts med blodprov för prostata på sin vårdcentral i östra Skåne.

Detta efter inrådan från urolog. En medicin som minskar storleken på prostata hade av misstag fortsatt att skrivas ut från vårdcentralen trots att urologen rekommenderade att den skulle sättas ut. Mannen har under tiden utvecklat prostatacancer och läkemedlet som av misstag har skrivits ut har maskerat värdet på det blodprov som vid en viss nivå ska signalera misstanke om cancer.

Fördröjningen av diagnosen prostatacancer bedöms som undvikbar och därför anmäls händelsen enligt lex Maria.

Vårdcentralen har genomfört en internutredning där man pekar på felhändelser och utifrån dessa tagit fram en handlingsplan för att liknande händelse inte ska ske igen.

Diarienummer: 2022-KM000032