Diagnos av pankreascancer fördröjdes

En kvinna i 60-årsåldern sökte sin vårdcentral i östra Skåne för smärtor i bröstryggen och buken.

Hon utreddes av läkare och fick olika behandlingar. Senare kom en successiv viktnedgång vilket borde ha inneburit utredning med standardiserat vårdförlopp på grund av välgrundad misstanke om cancer. Först drygt tre månader senare upptäcktes cancern och behandling kunde inledas.

Kvinnan uppvisade symtom på misstänkt cancer vilket borde ha upptäckts tidigare. Fördröjningen är därmed undvikbar och därför anmäles händelsen som en allvarlig vårdskada.

Efter händelsen har verksamheten har gjort en orsaksutredning och tagit fram en handlingsplan för att liknande inte ska inträffa igen.

Diarienummer: 2022-KM000034