Diagnos av ögonskada hos barn försenades

Ett barn i förskoleåldern drabbades av en ögonskada i samband med ett fall.

Trots upprepade kontakter vården – vårdcentral och ögonmottagningen i Helsingborg – dröjde det innan man upptäckte att barnet fått en skelettskada i anslutning till ögongloben.

Verksamheten har identifierat flera brister i handläggningen som kan ha haft betydelse för den försenade diagnosen. Man planerar flera åtgärder för att förbättra kommunikationen mellan olika enheter samt arbetssituationen för läkare för att förhindra att en liknande händelse uppstår igen. Åtgärderna ska vara genomförda senast under början av 2022.

Diarienummer: 2021-KM001367