Diagnos av njurinfektion försenades

En gravid kvinna i 20-års åldern behandlades med antibiotika riktat mot de nedre urinvägarna (blåskatarr) upprepande gånger via sin barnmorskemottagning samt på kvinnokliniken. Detta trots att hon fick symtom som tilltog talande för att infektionen spridit sig till de övre urinvägarna.

Kvinnan blev till slut inlagd i bilden av sepsis (blodförgiftning) på grund av avstängd njure (pyelit). Hon blev förlöst i förtid och opererades några veckor senare för njursten.

Händelsen och gällande riktlinjer har gåtts igenom med berörda barnmorskor. Utbildningstillfälle planeras under 2021 för alla barnmorskor i primärvården i Skåne.

Diarienummer: 2020-KM001082