Diagnos av njurcancer försenades

En kvinna i 70-årsåldern sökte sin vårdcentral i sydvästra Skåne för en knöl på halsen som funnits en längre tid.

På vårdcentralen skrevs en remiss för ultraljud med punktion. Efter sju månader hade kvinnan fortfarande inte blivit kallad till och då valde man remiss till öron-näsa-halsmottagningen istället. Utredning där med röntgen och operation visade att det handlade om spridd njurcancer och kvinnan kom därefter under behandling med cellgifter.

Vårdcentralens rutiner för bevakning av utgående remiss har inte fungerat och väntetiden på den beställda undersökningen blev orimligt lång.

Efter händelsen har vårdcentralen har sett över och säkrat sina rutiner för remissbevakning. Region Skåne har påbörjat ett övergripande arbete för att säkra att prioriterade undersökningar inte överskrider förväntad väntetid.

Diarienummer:2019-KMKRYH001635