Diagnos av MS försenades

En kvinna i 30-årsåldern utreddes med magnetkamera av hjärnan (MR) på en vårdcentral i nordvästra Skåne och fick besked om att undersökningen var normal.

Detta svar korrigerades sedan av röntgenavdelningen och man meddelade i ett nytt utlåtande att det fanns misstankar om MS, multipel skleros. Detta svar lästes inte när det kom in och inte heller vid kommande vårdkontakter på vårdcentralen. När kvinnan sedan sökte akuten drygt ett år senare kunde man snabbt konstatera att det var MS och påbörja behandling.

Försenad diagnos och insatt behandling vid MS kan ge ett allvarligare sjukdomsförlopp och risk för bestående neurologisk funktionsnedsättning.

Utredningen har inte kunnat fastställa orsaken till att det korrigerade utlåtandet aldrig lästes.

Diarienummer: 2020-KM000381