Diagnos av malignt melanom dröjde

En kvinna i 55-årsåldern kontaktade sin vårdcentral i Malmö vid ett par tillfällen för kontroll av ett par pigmenterade hudförändringar som börjat klia, blöda och växa.

Hon hade tidigare visat dessa förändringar för en privatpraktiserande hudläkare som rekommenderat att de skulle tas bort. Inte förrän efter sju veckor fick kvinnan tid för bedömning på vårdcentralen. Läkaren där bedömde också att förändringarna skulle tas bort snarast men kallelse uteblev. Kvinnan fick ytterligare två gånger höra av sig till vårdcentralen innan hon fick en tid för att ta bort hudförändringarna. Det hade då gått sex månader sedan hon först kontaktade vårdcentralen. Mikroskopisk analys visade att hudförändringen var malignt melanom och kvinnan remitterades till hudkliniken för fortsatt omhändertagande.

Fördröjningen orsakades vårdcentralen att inte reagerat på varningstecken för malign hudsjukdom och inte haft fungerande bevakning och medicinsk prioritering av sina väntelistor.

Efter händelsen har ett omfattande åtgärdsprogram har arbetats fram på vårdcentralen för att säkra tillgång till läkartider för prioriterade patienter inom tre dagar.

Diarienummer: 2020-KM000373