Diagnos av magsäckscancer dröjde

En man i 70-årsålder sökte sin vårdcentral i norra Skåne för trötthet. På vårdcentralen noterade man att hans blodprovsvärden var avvikande och en uppföljning planerades sex månader senare.

Drygt ett halvår efter första besöket fick mannen komma till läkare på vårdcentralen för en utredning. Nya prover togs och han fick behandling för smärta. Även dessa prover var avvikande vilket tolkades bero på inflammation i muskulaturen, då detta kan ge avvikande blodprovsvärden. En tid senare fick mannen ont i magen och efter det fick han en akut remiss till sjukhuset där utredning visade att han hade magsäckscancer.

De avvikande proverna borde ha lett till att utredningen hade påbörjat tidigare och att diagnos därmed hade kunnat ställas tidigare.

Vårdcentralen har genomfört en orsaksutredning med händelseanalys samt därtill en handlingsplan för att liknande inte ska ske igen.

Diarienummer 2021-KM000781