Diagnos av magcancer försenades

En man i 60-årsåldern sökte sin vårdcentral i nordvästra Skåne hösten 2019 för högt sittande buksmärtor, förändrade avföringsvanor och sedermera viktnedgång.

Först sommaren 2021 via röntgenutredning konstaterades cancer i magsäcken. Cancern var inte spridd men var avancerad och kunde inte opereras.

Den behandlande läkaren har brustit när det gäller utredning och uppföljning.

Innan denna händelse blev känd av vårdcentralen hade läkaren fått sin legitimation indragen av Socialstyrelsen. Detta av andra orsaker som inte har någon anknytning till denna händelse.

Diarienummer: 2021-KM001561