Diagnos av hjärtsvikt fördröjdes med 15 månader

En äldre man sökte sin vårdcentral i mellersta Skåne. Då han hade blåsljud på hjärtat genomfördes en undersökning med ultraljud.

Då han hade blåsljud på hjärtat genomfördes en undersökning med ultraljud. Undersökaren rekommenderade ny kontroll efter ett år vilket också genomfördes – dock fem månader försenat.

Mannen hörde av sig till vårdcentralen tio månader senare. Han hade då tilltagande andningsbesvär och meddelade att han inte hade fått svar på undersökningen. Han fick en akut läkartid på vårdcentralen och remitterades omgående till sjukhus där han opererades på grund av en aortaklafförträngning. Denna förträngning hade påvisats vid ultraljudet tio månader tidigare.

Förseningen av utredningen på totalt femton månader har inneburit en försämrad prognos i sjukdomen, ett ökat lidande och förlängd vårdtid.

Vårdcentralen har genomfört en orsaksutredning med en handlingsplan för att en liknande händelse inte ska upprepas.

Diarienummer: 2021-KM000479