Diagnos av hjärtinfarkt försenades

En man i 50-årsåldern sökte sin vårdcentral i östra Skåne då han hade smärtor i bröstet och ut i nacken sedan ett par dygn tillbaka.

Sjuksköterskan kontrollerade puls och blodtryck och ordinerade även ett EKG. Det visades för läkare och tolkades som normalt. På grund av något högt blodtryck fick mannen återbesök hos sjuksköterska en vecka senare. Han uppmanades att söka akut vid ihållande bröstsmärtor.

Nästa dag fick mannen kraftiga kramper i bröstet och inkom i ambulans till akutmottagningen. Till att börja med hade han normalt EKG men utvecklade sedan klara tecken på hjärtinfarkt.

Det saknas dokumentation om riskfaktorer för kärlkramp och hjärtinfarkt från mannens besök på vårdcentralen. Han var mångårig rökare och hans far hade avlidit i hjärtinfarkt. Med tanke på aktuella symtom och riskfaktorer borde mannen blivit handlagd av läkare. Genomgång av hur patienter med bröstsmärtor ska behandlas har utförts på en arbetsplatsträff. En patient  med pågående eller nyligen genomgången bröstsmärta ska alltid träffa läkare som ansvarar för bedömning.

Diarienummer : 2019-KMKRYH001866