Diagnos av fraktur i skenbenet fördröjdes

I oktober 2021 sökte ett barn i ettårsåldern med förälder vård på Skånes universitetssjukhus  barnakutmottagning i Malmö. Barnet hade smärtor i benet efter ett trauma och en sjuksköterska gjorde en första bedömning av barnet, en så kallad spot-check.

Trots att ettåringen inte kunde stödja på benet gavs rådet att familjen skulle avvakta till nästa dag och söka vård inom primärvården om symtomen fanns kvar. Nästa dag diagnosticerades barnet med en fraktur i skenbenet och fick helbensgips.

Händelsen anmäls enligt lex Maria på grund av det onödiga lidande som barnet utsattes för till följd av den fördröjda behandlingen. Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara brister i den fysiska utformningen för spot-check (den var förlagd utomhus till följd av pandemin), brister i rutin samt bristande kompetens i bedömning av akuta ortopediska skador. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

2021-ANMSUS001242