Diagnos av cancer i urinblåsan försenades

En kvinna i 70-årsåldern sökte en vårdcentral i västra Skåne flera gånger under en period på cirka fem månader för bland annat urinbesvär och vid några tillfällen rödfärgad urin.

Det visade sig att hon drabbats av cancer i urinblåsan och opererades för detta.

Synligt blod urinen hos personer över 50 år ska utredas skyndsamt enligt standardiserat vårdförlopp cancer (SVF). En diagnosförsening innebär en risk för ett allvarligare sjukdomsförlopp och ökad risk för spridd cancer.

Vårdcentralen har efter händelsen sett över och aktualiserat sina lokala rutiner för handläggning av dessa patienter.

Diarienummer: 2020-KM001083