Diagnos av cancer i tjocktarmen försenades

En kvinna i 60-årsåldern utreddes för oklara symtom på sin vårdcentral i nordvästra Skåne.

Vid provtagning fann man att hon hade lågt blodvärde och järnbrist (järnbristanemi) och behandlade med järntillskott. Cirka fem månader senare kunde man via tjocktarmsundersökning konstatera att orsaken till järnbristen var tarmcancer.

I den aktuella åldersgruppen måste orsaken till järnbristanemi utredas skyndsamt då risken för cancer är förhöjd (standardiserat vårdförlopp).

I den aktuella åldersgruppen måste orsaken till järnbristanemi utredas skyndsamt då risken för cancer är förhöjd (standardiserat vårdförlopp).

På vårdcentralen inför man triage-rondsystem för att förbättra omhändertagandet av icke-akuta patientfall.

Diarienummer: 2021-KM000016