Diagnos av bruten armbåge dröjde fyra månader

En man i 50-årsåldern sökte akutmottagningen i Lund efter att ha fallit och skadat sin armbåge. Där hänvisade man honom till en sjukgymnast på primärvårdsfilialen och denna bedömde att han hade en slemsäckinflammation i armbågen.

Ortopedläkare konsulterades inte och ingen röntgen gjordes. Mannen hade därefter fler kontakter och besök till sjukgymnast och läkare vid en vårdcentral utanför Lund. Det dröjde drygt fyra månader efter att fallskadan hade inträffat innan en röntgenundersökning gjordes. Då visade det sig att han hade en skelettskada i armbågen. Efter det blev han opererad men har nu nedsatt rörlighet i armbågen.

Patienter med ledsvullnad och rörelseinskränkning efter trauma bör undersökas av läkare och röntgas frikostigt för att utesluta skelettskada. Det gjordes inte i detta fall, vilket ledde till fördröjning av diagnos och behandling. Händelsen bedöms som allvarlig och anmäls därför.

Vårdcentralen har genomfört en utredning och upprättat en handlingsplan för att minska risken att något liknande händer igen. I planen påpekas vikten av läkar- och röntgenundersökning efter fallolyckor.

Diarienummer: 2021-KM000783