CPAP-apparat lossnade vid behandling

Ett barn som föddes på Skånes universitetssjukhus i Malmö i augusti 2020 var i behov av andningsstöd med CPAP-apparat på grund av andningssvikt. I samband med att behandlingen sattes igång lossnade apparaten från väggen och landade på barnets huvud. Detta orsakade ett märke, men barnet fick inga men av händelsen.

Händelsen anmäls som risk för allvarlig vårdskada men man har inte kunnat klarlägga den exakta orsaken. För att förhindra en upprepning går man igenom händelsen med den personal som hanterar teknisk utrustning.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001186