Covidpatienter avled efter hjärtstopp

Två män, en i 50-åldern och en i 70-årsåldern, drabbades av obevittnade hjärtstopp och avled i samband med eftervård av covid-19.

Männen vårdades på Helsingborgs lasarett på grund av utdragna sjukdomsförlopp med behov av förlängd syrgasbehandling. En hastig försämring sent i sjukdomsförloppet ledde till hjärtstopp. 

Händelserna inträffade vid den tidpunkt då vården i Region Skåne var som mest ansträngd på grund av covidpandemin.

Trots att patienterna befann sig i ett utläkningsskede var tillståndet allvarligt och marginalerna små. Det går inte att utesluta att den tragiska utgången hade kunnat motverkas om de hade haft personal hos sig (vak) eller varit uppkopplade till övervakningsutrustning.

Nya riktlinjer har tagits fram som reglerar att patienter med mycket högt syrgasbehov ska ha personal hos sig (vak) alternativt vara uppkopplade till en övervakningsenhet.

Diarienummer:
2021-KM000153 
2021-KM000152