Covidpatient drabbades av låg syresättning

En man i 45-årsåldern vårdades i januari 2022 på en infektionsavdelning på Skånes universitetssjukhus i Malmö på grund av covid-19. Mannen behandlades med höga flöden av syrgas. Vid ett tillfälle fick mannen hjälp med duschning och lämnades sedan på toaletten utan syrgas.

Detta upptäcktes relativt snabbt och patienten hade då låg syresättning, men efter att syrgasbehandlingen satts på igen återhämtade han sig.

Händelsen anmäls enligt lex Maria på grund av den risk för allvarlig vårdskada som förelåg när patienten var utan syrgas. Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara bristande introduktion till omplacerad personal under pandemin och verksamheten har vidtagit åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2022-ANMSUS000185