Cancerdiagnos fördröjdes

I november 2020 sökte en man i 40-årsåldern sin vårdcentral i mellersta Skåne på grund av en knuta på halsen.

Under efterföljande ett års tid hade han ett flertal kontakter med vårdcentralen. Flera undersökningar gjordes för samma besvär men mannen remitterades inte för en påskyndad utredning för misstänkt cancersjukdom förrän i november 2021. Då konstaterades att han hade cancer i halskärl och fick opereras.

Upptäckten av cancern har fördröjts i ett år. Det kan inte uteslutas att den fördröjda diagnosen och behandlingen påverkat prognosen.

Vårdcentralen har genomfört en internutredning och tagit fram en handlingsplan för att liknande händelse inte ska ske igen.

Diarienummer: 2021-KM001562