Cancerdiagnos fördröjdes

En man i 55-årsåldern som hade noterat en knöl på halsen sökte vård på Skånes universitetssjukhus i början av 2018. Den vidare utredningen och diagnostisk undersökning fördröjdes och i juli 2019 visade sig knölen vara en metastas till en tungbascancer.

Den fortsatta utredningen har påvisat ytterligare spridning av tumören och sjukdomen bedöms inte vara botbar.

Fördröjningen bedöms utgöra en allvarlig vårdskada och anmäls därför enligt lex Maria. De bakomliggande orsakerna är brister i flera rutiner relaterade till utredning vid misstänkt tumörsjukdom samt fördröjning av diagnostisk undersökning. I de berörda verksamheterna vidtas åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2019-KMSUS001124