Byte av cancerbehandling fördröjdes

En man i 50-årsåldern med lungcancer genomgick i maj 2021 en röntgenundersökning på Skånes universitetssjukhus. Undersökningen visade att cancern spridit sig och att patienten behövde en annan typ av behandling.

Men det dröjde 25 dagar innan detta besked nådde den avdelning där mannen behandlades. När avdelningen väl fick informationen bytte man behandling, men sjukdomen fortskred och patienten avled några månader senare.

Fördröjningen bedöms inte ha påverkat utgången för den här patienten. Men en fördröjning av ett röntgensvar utgör en risk för allvarlig vårdskada eftersom det också kan leda till att behandling fördröjs. Därför anmäls händelsen enligt lex Maria. Bakomliggande orsaker bedöms vara att röntgenundersökningen tolkades av en extern granskare som inte angav att svaret var brådskande.

2021-ANMSUS001319