Bristningar i samband med förlossning

På förlossningsavdelningen på lasarettet i Ystad bedömdes i maj 2021 en förstfödande kvinna i 25-årsåldern fullvidgad, men födde först cirka åtta timmar senare. Kvinnan ådrog sig i anslutning till detta skador i form av bristningar i ändtarmens ringmuskel och djupare bristningar i vagina.

Skadorna behövde opereras och senare även re-opereras pga sin omfattning samt medförde en förlängd vårdtid med behov av uppföljande kontroller och behandling. I verksamhetens internutredning har det framkommit frågetecken avseende följsamhet till befintliga riktlinjer i handhavandet av förlossningen samt i kontakterna mellan den involverade vårdpersonalen.

Verksamheten har initierat ett förbättringsarbete där fokus bland annat är att bedöma om det föreligger en ökad risk för bristningar samt att förhindra och minska antalet bristningar.

Diarienummer: 2021-ANMSUS001036