Brister i omhändertagande av armskada

I juni 2019 kom en man i 30-årsåldern in akut till Helsingborgs lasarett med omfattande kärl-, nerv- och muskelskador på ena armen. Patienten transporterades till Skånes universitetssjukhus där man med kirurgiska åtgärder försökte rädda patientens arm. När mannen kom till sjukhus hade han förlorat stora mängder blod. Behandlingen av blodförlusten ledde till komplikationer i samband med de efterföljande kirurgiska ingreppen. Patientens liv inte gick att rädda trots omfattande medicinska åtgärder.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom det inte går att utesluta att patientens liv hade gått att rädda om armen amputerats i ett tidigare skede.

De bakomliggande orsakerna var relaterade till rutiner för omhändertagande vid trauma, transporter, kompetens och samordning vid vårdförlopp. De berörda verksamheterna vidtar åtgärder i form av tydligare rutiner för patientansvar vid sekundärtransport, checklistor för vätskebehandling och tydligare rollfördelning för jourläkare vid akuta operationer.  Man genomför även utbildningsinsatser för att stärka kompetensen.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001201