Brister i administrativa rutiner

Våren 2021 upptäcktes många oöppnade brev med provsvar, remissvar med mera som ansamlats hos administrativ personal på Skånes universitetssjukhus i Malmö under cirka tre månader.

Breven har gåtts igenom och ingen enskild patient har drabbats, men då det fanns risk för allvarlig vårdskada anmäls händelsen enligt lex Maria. De bakomliggande orsakerna bedöms vara relaterade till hög arbetsbelastning samt bristande följsamhet till rutiner. I verksamheten vidtas åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000507